Архив

С все още неизвестен изход на войната между Ситската Империя и Галактичестаката Република, ледената планета Илум все още е в обсега на битките. Кристалите, които растат тук в изобилие са източника на невероятна мощ и възможност. И джедаите и ситите

Дом на някои от най-влиятелните лидери на Републиката, общоизвестният свят Корелия е от критично стратегическо значение. Той е символ на лична и икономическа свобода още от първите дни на Републиката и се е превърнал в център на индустрията и предприятията.

Десетилетия преди избухването на Мандалорската война, един обещаващ джедай – Екзар Кун, започва да изучава тайните на Силата. Въпреки предупрежденията от своите учители, Кун не се колебае да изучава тъмните сили на древните сити. След като среща духът на падналия ситски

Няма двама еднакви контрабандисти, всеки ще може да създаде героя си за своя стил на игра. Ще се изправите пред много избори за контрабандистът, като един от най-важните ще е да изберете под-клас – Разбойника или Стрелеца. Разгледайте всеки от по-класовете